Skip links
Explore
Drag

Платформа за краудсорсинг на Icy Delivery

Пускане на видеото

Започнете сега!

На нашата платформа Icy Delivery всеки търговец може да стартира своя доставка за няколко часа, напълно безплатно, без комисионни към посредници и разплащания с куриери.

ПРЕДОСТАВЯЙТЕ
ОТСТЪПКИ

Отсътствието на разходи за куриери и други комисионни позволява на търговците да правят по-големи отстъпки за клиентите

ПОВИШАВАЙТЕ
ЛОЯЛНОСТТА

С директната доставка ICY, търговеца може да организира промоции и вторични продажби

ПРОДАВАЙТЕ
ПОВЕЧЕ

Директното плащане към търговци, премахва закъсненията на оборотния капитал.

ОПТИМИЗИРАЙТЕ
ДОСТАВКАТА

Включването на повече търговци в платформата, намалява времето за доставка

БЪДЕТЕ
СИГУРЕН

В платформата Icy Delivery, при загуба или повреда на стоката, 100% от стойността се възстановяват в същия ден

Онлайн магазин

Профил на търговеца

Профил за клиента

Апликация за клиента

Апликация за куриера

Каталог с търговци


Модерен и удобен онлайн магазин


Индивидуален профил на търговеца с богата функционалност


Аккаунт на клиента с история на поръчките


Апликация с функциите на онлайн магазин


APP за независими куриери


Каталог с директна връзка към магазините

Онлайн магазин
Профил на търговеца
Профил за клиента
Апликация за клиента
Апликация за куриера
Каталог с търговци

КАК ДА СТАРТИРАМ?

Регистрация на търговец в 3 лесни стъпки, без договори и такси.

Nick Lodge – Managing Partner ONSIDE (London)
Далее … 

 

Nick Lodge – Managing Partner ONSIDE (London) Далее … 

Nick Lodge – Managing Partner ONSIDE (London) Далее … 

Спестете от безплатна доставка и използвайте ЕКО опаковка!